JOANNA GRUSZKA Dietetyk kliniczny

Zdjęcie Joanny Gruszki

Absolwentka studiów na kierunku dietetyka kliniczna oraz podyplomowych studiów poradnictwa żywieniowego i dietetycznego. W trakcie pisania pracy doktorskiej pod tytułem Ocena realizacji potrzeb żywieniowych i skuteczności interwencji żywieniowej u dzieci i dorosłych z zespołem Downa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, stale poszerza swoją wiedzę na konferencjach i szkoleniach.

 • Dyplom dietetyka klinicznego
 • Dyplom Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego
 • Otwarty przewód doktorski

 • Gabinet dietetyczny Dieta Plus - dietoterapia chorób dzieci i dorosłych
 • Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego - dietoterapia pacjentów onkologicznych
 • Optima Medycyna SA - dietoterapia chorób dzieci i dorosłych

Publikacje naukowe

Rozdziały w monografiach

Wystąpienia na konferencjach

Książki (recenzje, redakcje merytoryczne)

 • Wykłady z przedmiotu dietetyka dla pielęgniarek i położnych - studia pomostowe/studia licencjackie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, Opole 2013-2015.
 • Szkolenie z dietetyki pediatrycznej - kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek organizowany przez NZOZ PREV-Med, Opole listopad 2014.
 • Szkolenie Zasady postępowania dietetycznego u osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych - kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek, Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, listopad Opole 2012.
 • Szkolenie z dietetyki i żywienia dla Profesji, Opole maj 2013.
 • Szkolenie z dietetyki i żywienia dla Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, Opole maj 2014.
 • Cykle wykładów dla opolskich stowarzyszeń i instytucji.

 • Artykuły w Opolskiej Pielęgniarce i Położnej
  • Prawidłowe odżywianie w zdrowiu i chorobie, Biuletyn 17 (2014).
  • Żywieniowa profilaktyka nowotworów, Biuletyn 23 (2015).
  • Dieta ketogeniczna, nowy ciekawy aspekt żywienia w chorobie nowotworowej, Biuletyn 52 (2019).
 • Cykl artykułów w biuletynie Opolskiego Centrum Onkologii na temat diety w chorobie nowotworowej oraz profilaktyce nowotworów (2013-2016).
  • Zalecenia żywieniowe dla chorych na raka piersi
  • Jesteś tym, co jesz cz.1 i cz.2., Biuletyn styczeń 2014, Biuletyn luty 2014
  • Rozmawiamy o jedzeniu, cz.1 Biuletyn marzec 2014
  • Rozmawiamy o jedzeniu, cz.2 Biuletyn kwiecień 2014
  • Rozmawiamy o jedzeniu, cz.3 Biuletyn maj 2014
  • Dieta bezglutenowa, moda czy konieczność, cz.1, Biuletyn czerwiec 2014
  • Dieta bezglutenowa, moda czy konieczność, cz.2, Biuletyn lipiec 2014
  • Żywieniowa profilaktyka nowotworów, Biuletyn luty 2015
 • Stały cykl audycji radiowych Przychodzi Starzec do lekarza w Radio Doxa. W czasie audycji w latach 2013-2018 podejmowane były różne tematy związane z żywnością, żywieniem, dietoterapią i zdrowiem.